Rapor Pemain Manchester City 5-0 Burnley, Riyad Mahrez Hattrick, Nilai Sempurna!

Rapor Pemain Manchester City 5-0 Burnley, Riyad Mahrez Hattrick, Nilai Sempurna!